המומחה הגדול ביותר לתורת הנפש שלך

"אין התיישנות לטראומות" ואיך זה קשור למשבר החברתי בישראל?

איך אפשר לרתום לטובתנו גינוי, שיפוט, זלזול ובקורת של אחרים כלפינו?

על היכולת להפרד – או מתי לקום וללכת זו אינה בריחה?

על גורמי סיכון ומקדמי הגנה לחוויה הטראומטית

על טראומה סמויה ושיקום מצבי השרדות נפשית